Język francuski to, bez wątpienia, jeden z najważniejszych przedstawicieli grupy języków romańskich. Kojarzymy go przede wszystkim z językiem urzędowym obowiązującym we Francji, warto jednak pamiętać o tym, że jest on wykorzystywany również przez mieszkańców południowej Belgii oraz zachodniej części Szwajcarii. Posługują się nim także osoby mieszkające w Luksemburgu i w niektórych częściach Kanady. Nadal jest to także język mający status oficjalnego w wielu państwach w Afryce. Można posługiwać się nim także w wielu organizacjach o charakterze międzynarodowym. Najważniejsze z nich to bez wątpienia Unia Europejska, NATO oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, po francusku prowadzona jest jednak komunikacja także w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości oraz w Interpolu. Oczywiście, lista organizacji uznających francuski za jeden ze swoich języków urzędowych jest znacznie dłuższa.

Także dziś nie sposób zaprzeczyć temu, że znaczenie francuskiego jest duże, warto jednak przypomnieć, że o czasach jego największej popularności mówi się w kontekście przeszłości. Także w Polsce znajomość tego języka była mile widziana, choć jego znajomość była charakterystyczna przede wszystkim dla arystokracji. Od osiemnastego wieku francuski cieszył się też statusem wiodącego języka w dyplomacji. Także dziś nie brakuje w naszym kraju osób uczących się języka francuskiego. O dużym zainteresowaniu nim świadczy także to, że co roku nie brakuje chętnych zainteresowanych studiowaniem romanistyki. Także znalezienie biura tłumaczeń, które będzie nam w stanie zaproponować przekłady z i na język francuski nie jest trudnym zadaniem i to nawet pomimo tego, że popularność omawianego tu języka słabnie od kilkunastu lat. Niemal każda osoba świadcząca swoje usługi w tym zakresie jest w stanie wykonywać przekłady w dwie strony – z i na francuski, a problemem nie jest również znalezienie tłumacza dokonującego przekładów na inne języki europejskie. Analizując ofertę kolejnych biur tłumaczeń można zauważyć, że jej standardową częścią są tłumaczenia pisemne. Są one typowe tak dla biur tłumaczeń, jak i dla tych osób, które same prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście, nie oznacza to wcale, że jest to jedyna forma przekładu, która jest nam dostępna.

Nie powinniśmy mieć problemu także ze znalezieniem tych tłumaczy, którzy są w stanie zaproponować nam przekłady ustne stojące na wysokim poziomie. W największych firmach odpowiedzialnych za tłumaczenia możemy też liczyć na pomoc ekspertów z zakresu przekładu symultanicznego. I w tym przypadku przekład jest dokonywany ze słuchu, jego specyfika polega zaś na tym, że jest wykonywany równolegle z tekstem wypowiadanym w tak zwanym języku wyjściowym. Przeważnie wykorzystuje się w tym celu urządzenia techniczne, choć ciągle jeszcze możemy być również świadkami tak zwanych tłumaczeń szeptanych. Jest to widoczne choćby podczas spotkań polityków mających międzynarodowy charakter. Praca w czasie ich trwania należy do trudnych i stresujących, nie brakuje jednak osób, którym można ją powierzyć bez obaw o końcowy sukces.

https://alingua.pl/tlumaczenia-francuski/


Komentarze (0)

Zostaw komentarz